Yellow Leaf
1993

All Photos © copyright Karen Sanabria